LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPALVELUT

 

Leikkipaikkojen turvallisuudesta vastaa aina palveluntarjoaja, käytännössä yritys, kunta tai taloyhtiö.

 

Leikkipaikkatuotteiden ja -palveluiden turvallisuutta valvoo Tukes.

 

Leikkikenttien turvallisuutta koskee standardi SFS-EN- 1176.

 

Standardeista löytyy yleisiä ja välinekohtaisia turvallisuusvaatimuksia sekä näiden testimenetelmiä.

 

 

 

 

VUOSITARKASTUS 

Vastuullista hallintaa

 

Palveluntarjoaja pystyy tarkastusten avulla osoittamaan, että on huolehtinut leikkikenttiensä turvallisuudesta.

 

Lain mukaan leikkikenttien käyttäjille ei saa aiheutua vaaraa.

 

Koulutettujen asiantuntijoiden tekemät tarkastukset ovat hyvä tapa arvioida leikkikentän turvallisuutta.

 

Servio Oy:n vuositarkastus arvioi leikkipaikan riskit ja ottaa huomioon alueen kokonaisturvallisuuden.

 

Saat tarkastuksesta valokuvallisen raportin toimenpide-ehdotuksineen.

 

 

 

 

YLLÄPITO 

Turvallinen ympäristö ja välineet

 

Leikkivälineet ja -alueet sekä turva-alustat vaativat huolto- ja ylläpitotoimia. Näillä toimilla varmistetaan välineiden ja alueen turvallisuus ja pidempi elinkaari.

 

Tarvittava dokumentaatio tehdyistä toimenpiteistä tulee olla saatavilla huoltoa, tarkastusta tai korjausta varten sekä mahdollisten onnettomuuksien varalta.

 

 

 

 

RAKENNUTTAMINEN 

Suunnittelunohjaus ja toteutus

 

Uudis- ja peruskorjauskohteissa on tärkeää ottaa huomioon käyttäjien tarpeet ja vaatimukset.

 

Huolehdimme suunnittelunohjauksesta ja toteutuksen valvonnasta. Näin varmistetaan leikkipaikkojen määräystenmukaisuus ja turvallisuus sekä pidetään kustannukset hallinnassa.

 

 

 

 

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 

Turvalliset välineet ja alueet

 

Servio Oy:n asiantuntija tekee leikkipaikalle ennen käyttöönottoa käyttöönottotarkastuksen.

 

Tarkastuksessa arvioidaan täyttävätkö välineet standardin (EN1176) vaatimukset ja toteutuuko alueen kokonaisturvallisuus.

 

Saat tarkastuksesta valokuvallisen raportin.